bhannguyenx also answered this question with: "Câu này dành cho dân bay c ạ 😪"