Bùi Thị Thu Hoài also answered this question with: "Tất nhiên là được rồi"