Đức Mạnh also answered this question with: "Mới bài bên RVP toàn bị rp độ tuổi à . Chơi kì vậy"