Thùy Dung also answered this question with: "Nhiều rồi bạn à .rồi nắng sẽ tắt thoiiii :))"