Ask @IBAB7:

it tattoo chest kemm swietek?

erba pastizi u bela tea haha

View more

Snapchat name? xx

andre.b27

View more

Fejn hadtu id dp?

sangiljan kuku

View more

Gifiri int single ??

Ijaaa hi

View more

jin kellimtek u ma ergajtx kellimtni💔

Manafx ta erga ejja filkas x

View more

Il kulhadd tkellem chat?

Ija skont min

View more

kemm tahsbek xi haga aa ?

Qas xej ta hahaa

View more

Tlaqt pupa habib...kienet thobbok insta tahha mimli bik!

Xtamel habib tijaj decizjoni tijaj u ta leba alla iehor ;)

View more

tatiex kashom il daw il-liba bro xxx

My Dream - Ronaldo ☺♥
Mm haha xx

View more

Rasha anda rotratt ma cj fb jaqaaw qrun siehbi ?

Tista tamel li trid la madniex flimkien

View more

How do you know that you're in love?

Foxx dik il kelma hahaa

View more

Gej bis 'sabiha qalbi' lewwel titlaqa umbad tghidilha hekk! Issa halli lil haddiehor ikollu cans mahha! Int ghaxxaqta habib!

Hudu foxx kemm andek pampalun :)

View more

Guys jien ma nafuwx Lil Andre pero jekk persuna ma adix in a relationship ma xi hadd ha nejna biex tinsija mhux dejjem infakara fiha. 2 haluh jghix bniedem qasistulu zobbu wisq probabli aliex ma nahsibx li kontu min floku kontu tihdu host min jamlilkom hekk.

Cheers man xx

View more

Rasha

Ekk semita omma :)

View more

Fej kont thobba qas qatt ma rajt love you fuq fb

Emm alfej navza lassa li nhobba kiku stess biex jigi xi munglu bhalek iparla fil vojt

View more

U ala madkomx flimkien ?

Mhux affarik

View more

Mhux vera kont thobba int ametija bahnan

Kiku mamltx 5 xhur u nofs

View more

Jin jekk ikolli tfajla u nhassar min mahha namila hajita mizerja taf kemm nobzqila fwicca u ntija bil ponn

Tajjeb int e! Tasal tmiss tfajla vera bla sens kugin .. U int ha taqa an nejk u tkun hrigt ta pufta kbir

View more

Lool basta madux maha u et jajd li helwa

Xandu xjaqsam !! Mela ghax mandix maha tajdila kera .. Int jekk ikollok tfajla helwa u ma tiqbax maha issir kera alik ?

View more

Rasha kera kugin ma nafx xrajtila jaq

Mhux kullhadd andu opinjoni .. U mhix kera!!

View more

Tihu gost jekk tkun ximkin u tara li rasha tinhexa ma iehor?

xettahsiba int ommok

View more

Et nkellem lil lex tijak huh

Hu gost :p

View more

Fejn sejjer is sibt?

Jew belt jew pv :) jekk tkun ix xita al gewwa relax:3

View more

Ummm sorry il hassle intom li qed issaqsu qed taqlawh!! Rasha u andre kwieti baqaw! Anka matul ir rel! Gifieri intom qed tamlu l-ghageb mhux huma

Ezatt haha!!

View more

Dal hessil kollhu qisu kont ilek f rel xi 8 snin x ageb !

Jin mjin naqla xej haha

View more

Next