Hussain Sadam also answered this question with: "B/v shohar C tyar ho kar boli, Aaj lal sout main K/c lg rhe hon, Shohar has kar bola aik tu kala ..."