____§§§§§§________§§§§§§____ ___§§§§§§§§§§____§§§§§§§§§§___ _§§§§§§§§§§§§§__§§§§§§§§§§§§§_ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ _§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§_ __§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§__ ___§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§___ ______§§§§§§§§§§§§§§§_____ _________§§§§§§§§§_______

✔ℓιм¢zaк☆