Ask @Jenpak_my:

คือเคยทักไปถามเรื่องเกรดแล้ว แต่น้องเค้าตอบเหมือนไม่อยากคุยอ่ะ เค้าก็ไม่กล้าอีก เห้อ

เค้าอาจตะไม่อยากพูดเรื่องเกรด

View more

Next