Ask @JobiLefloireDo:

Đi làm thêm crush một em thua 2t, 2 đứa suốt ngày trêu đùa nhau, đang định thổ lộ để tiến tới 1 mối quan hệ cao hơn thì phát hiện e ấy có ny rồi, bây giờ đi làm nên lạnh nhạt tránh xa hay vẫn như mọi ngày vs nó đây???

Cứ bt thôi, nhưng có chừng mực. Đừng để ngta ngộ nhận.

View more