Ask @JoeWere:

Related users

Chtěl bys, aby ti partnerka povolila milenku? A povolil bys jí milence?

Záleželo by na vztahu a na partnerce. Ze zásady nedělám nic bokem, ale když by šlo o otevřenější vztah, tak nemám problém si s partnerkou domluvit trojku. Pokavaď bych na ní moc nežárlil, to bych v tom případě nic nedomlouval; Na druhou stranu bych jí dovedl tolerovat milenku.

View more

Next