Ask @Julia01012:

About Юлия Прилипко:

Критика — лично, похвала — публично.

Пинск-Брест-Минск