Tên thật của m là gì? M quen t à?!

K có quen. Nhưng có vấn đề gì à?