Ask @JungEunKung:

Bạn hiểu bảo thủ là gì? Tốt chỗ nào và xấu chỗ nào? Cách khắc phục?

Khăng khăng giữ lại một ý kiến, nhận định về một sự vật hay sự việc nào đó. Và tất nhiên là khi đã dùng tới từ "bảo thủ" thì bản thân nó đã là không tốt rồi.
Cách khắc phục thì nói chung chung là thay đổi cách suy nghĩ.

View more

Anh nói yêu lại nyc là một chuyện rất khó khăn. Em chấp nhận kh làm phiền đến cuộc sống của anh nữa. Khi mà em biết anh cũng đã có người mới, e nghĩ là cuộc tình này hết hi vọng thật rồi. vậy mà sau khi chia tay cô gái đó, anh lại gieo giắt hi vọng thêm cho e, anh nói anh vẫn đợi em? thật buồn cười

Công nhận, vừa buồn cười, vừa nhảm nhí tới chảy nước mắt...

View more

Next