Faraqlit also answered this question with: "Allahdan niyə bu qədər uzaq düşürəm hərdən.? Kimi suallar"