’s Profile Photo
Agnieszka Hernacka also answered this question with: "Nie wiem czy planuje"
weronikanogaj1997’s Profile Photo
Wercia Cia@weronikanogaj1997