Napadla mě otázka jako dělaná pro potterheads. Kdyby kouzelníci ze všech čtyř kolejí žili v mudlovském světě, jaký obor si myslíš, že by všichni zástupci studovali? A kde by asi nejpravděpodobněji pak pracovali? :-)

Trudy Sparks
Havraspár - klasicky vědci, vysokoškolští pracovníci, překladatelé apod.
Mrzimor - sociální pracovníci ve smyslu v domovech seniorů a tak.
Nebelvír - v některé ze záchranných služeb, případně cestovatelé a dobrodruzi. To by možná mohli vykonávat i Havraspáři, protože se přece jen jedná o poznávání a to nutně nemusí znamenat ležení v knihách.
Zmijozel - bankéři, politici, ostatní "nadutí" manažeři.