cho em hỏi giờ smarty templates còn áp dụng trong các công ty không thầy,em thấy giờ người ta toàn dùng frameworks nên em cũng hoang mang quá

Smarty hiện tại đã rất ít áp dụng. Trừ các dự án của Nhật thôi. Tuy nhiên, xem qua 1 số dự án trên freelancer thì smarty cũng dần không còn nhu cầu nhiều như xưa nữa rồi em.

View more