Thầy ơi, có phương thức thanh toán nào để được cập nhật các khóa học đã học tại QHonline trọn đời không thầy. Cập nhật trong 1 năm thì ngắn quá à. Lỡ thương thì thương cho trót luôn thầy ơi!!!

Hì, bản chất các khóa học là được cập nhật trọn đời mà em. Chỉ là nếu có phiên bản mới, và nhiều thay đổi quá thì mới thu thêm chút chi phí để trả cho việc làm lại loạt video clip mới. Ví dụ: Với khóa PHP cơ bản, nâng cao thì việc cập nhật là trọn đời.
Với các khóa PHP Framework như Codeigniter 2.x, Laravel 4.x, Zend 2.x, WordPress 4.x thì việc cập nhật ở những phiên bản mới nếu không có nhiều thay đổi là miễn phí. Còn nếu có nhiều thay đổi gần như phải làm lại toàn bộ thì cũng chỉ thu thêm tối đa là 500k thôi em ạ.

View more