Thầy ơi,phải đạt tới level cỡ nào mới có thể làm việc cùng thầy ạ :D.Muốn được làm việc cùng thầy ghê ^^

Ặc, muốn làm việc cùng thầy đâu có khó đâu nè. Chỉ cần em học tốt khóa Framework như Laravel hoặc Zend 2 là okie thôi. Sắp tới thầy sẽ có nhiều kế hoạch thú vị cho các học viên đang theo học trực tiếp cộng tác với thầy trong các dự án thực tế đấy. Đợi tin vào đầu tháng 3 hen em ^^

View more