Thầy ơi cho em hỏi là em học được một ít html, css, và php chỉ dừng ở OOP thì nên học lộ trình nào để có thể đi làm hả thầy, mong muốn thầy trả lời giúp em.

Có vẻ như em học mỗi thứ 1 ít không hen. Vậy mai mốt đi làm lương cũng 1 ít thôi em có chịu không nè. Học gì cũng thế thôi, cần nhất là sự đầu tư nghiêm túc và quyết tâm cao độ. Đừng học theo kiểu nửa mùa, như vậy khổ lắm em ạ. Không đâu vào đâu, mà doanh nghiệp người ta cũng chẳng buồn nhận.

View more