Hi Thầy, học lập trình có cần phải có IQ cao không hả Thầy? Từ nhỏ tới giờ chị em toàn chửi em ngu thui. Em sợ theo không nổi :(

Không có ai là ngu, chỉ có người lười thôi à. Nếu em siêng năng thì sao phải xoắn nhỉ >__<. IQ cao thì tốt, IQ không cao cũng không phải là vấn đề. Mình không giỏi thì phải chịu khó, cần mẫn thì ắt sẽ về đích như bao người thôi (có việc làm ý em)

View more