chao thay . Em muon hoi ve khoa php can ban nhung em nt qua yahoo voi sky khong thay thay tra loi .

Em add nick facebook của thầy nhé. Thầy sẽ hỗ trợ tốt hơn qua các kênh kia: https://www.facebook.com/Kenny3431

View more