Thầy có thể tiết lộ QHOnline.edu.vn thầy dùng framework nào không ?. Em cảm thấy tốc độ của nó rất nhanh và ổn định nên cũng rất tò mò

website của thầy.....thầy không dùng framework nào cả >__<. Nói ra sợ không ai tin, nhưng sự thật là không dùng framework nào hết, mặc dù bản thân thầy thành thạo 4,5 framework ^^.
Code cho khách hàng hoặc dự án thì thầy sẽ yêu cầu dùng framework. Nhưng nếu làm cho thầy, đa phần thầy code theo chuẩn của thầy. Vì cái thầy hướng tới nhanh, tối ưu và bảo mật. Nên code kiểu gì miễn đạt 3 tiêu chí đó với thầy là okie. Tuy vậy, nếu một mai thầy không thực sự code nữa hoặc để cho người khác phát triển thì thầy sẽ yêu cầu họ code trên framework và vẫn phải thỏa những yêu cầu thầy đề ra ở trên.

View more