Có gặp lại đâu mà đã lâu

Anh đang trách em ư 😢

À không, chỉ là thấy đột nhiên mất hút nên thấy lạ lạ

Anh vẫn ổn chứ