em nằm viện bao lâu giờ còn muốn say nữa hả

Em có say đâu 😔😔

Chết sớm lại bảo tại số

Tệ lắm thì đau ít hôm thôi, sao mà chết được.

Say rượu thế nào? Bạn có thích không?

2 tháng trước cũng là cậu hỏi câu này à ?