’s Profile Photo
doanxemtolaai also answered this question with: "cười zề mà nhiều thế. Đọc ask này xong t cười thử như thế, suýt thì sái cả quai hàm > <"