tặng em cả cánh đồng mơ...

Kix224’s Profile Photo
tặng anh cả rổ sừng cao hơn trời ?

Phải đáp là "Tặng anh cả rổ sừng nai cao to hơn trời" nó mới vần nhé

Chắc vần quá ?
Phải đáp là Tặng anh cả rổ sừng nai cao to hơn trời nó mới vần nhé

Đọc thuận miệng hơn hẳn :v

Rõ ràng là cái miệng của mỗi người là khác nhau ?‍♀️