Czy wiedza jest powiązana z mądrością? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Nieznajomy.
To dwie zupełnie odległe od siebie pojęcia. Mądrość to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty, a wiedza to utrwalone treści w ludzkiej pamięci w rezultacie zdobytych doświadczeń i uczenia się. W innym ujęciu można powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystywania posiadanej wiedzy. Jest to coś, czego nie można się nauczyć. Z mądrością się rodzi, a wiedzę zdobywa całe życie.

The answer hasn’t got any rewards yet.