Przemysław Pietrewicz also answered this question with: "Po części prawda"