Ναι εννοούσα σε τι τομέα θέλεις να περάσεις?

Έχω δηλώσει για βοηθός γιατρού