’s Profile Photo
Zuza ❤ also answered this question with: "Osobę, która mnie rozumie, do której mam duże zaufanie, która mi pomaga w trudnych sytuacjach, kt..."