@Kykaros

Kykaros

What others replied to:

Bạn hãy cầm lên 1 quyển sách mà bạn thích, lật trang 20 dòng thứ 2, ghi câu đó ra. Câu đó sẽ là tiên đoán về tương lai của bạn.

show all (5)

sách vở,những cuốn sách tiết lộ với cậu bao
BÍ MẬT VỀ TOÁN HỌC,HOÁ HỌC,VẬT LÍ,THÌ MIX yên vị bên chân Max...
(Dòng in đậm là dòng thứ 2)
*Trang số 20 của truyện “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”- Luis Sepúlveda
Bạn hãy cầm lên 1 quyển sách mà bạn thích lật trang 20 dòng thứ 2 ghi câu đó ra

Language: English