@L05T_DR3AM5

' OROƇHIMARU

Ask @L05T_DR3AM5

Sort by:

LatestTop

Czy osoba,która sprawiała uśmiech na twojej twarzy dalej jest przy Tobie?

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BĄDŹ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @irresistible_nightmare
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
Czy osobaktóra sprawiała uśmiech na twojej twarzy dalej jest przy Tobie

Related users

Co zobaczę gdy spojrzę się w twoje oczy?

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ OBŁĘD
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
Co zobaczę gdy spojrzę się w twoje oczy

Kochasz?

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @irresistible_nightmare
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
Kochasz

˗ˏˋ ♥⠀⤾ ͟ ͟ˢ͟ᵒ͟ᵐ͟ᵉ͟ ͟ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ͟ ͟ᶠ͟ᵒ͟ʳ͟ ͟ᵘ͟ ⠀•

MASITNONSOUL’s Profile Photo♡⠀➝ ⠀지지⠀ ❜
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀
ˏˋ    ˢᵒᵐᵉ ˡᵒᵛᵉ ᶠᵒʳ ᵘ

Co jest w dzisiejszych czasach prawdziwe?

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀• • •⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀Porzucił wszystko, co już za nim na rzecz upragnionej ⠀⠀⠀⠀doskonałości. Sięgając w odmęty własnego umysłu, ⠀⠀⠀⠀czerpał garściami z tego, co dotąd pozostawało ⠀⠀⠀⠀nieosiągalne. Dostrzegł w tym ogromie ''wszystkiego'' ⠀⠀⠀⠀widmowy obraz siebie; tego, kim mógłby być tu i teraz.
⠀⠀⠀⠀Bytując wtenczas w swoim czasie i przestrzeni, był
⠀⠀⠀⠀świadkiem wtórującego szeptu. Ciche głosy, ⠀⠀⠀⠀rezonujące ze sobą i siejące zamęt, wtórowały w Jego
⠀⠀⠀⠀głowie. Poczucie zwątpienia było nieuchronną ⠀⠀⠀⠀konsekwencją przyczynowo — skutkową. Świadomość ⠀⠀⠀⠀świata gdzieś tam "pomiędzy", którego nie miał ⠀⠀⠀⠀sposobności poznać, mnożyła ogrom nurtujących ⠀⠀⠀⠀pytań. Gdy jednak sięgał po ten zakazany owoc,
⠀⠀⠀⠀musiał się zmierzyć z głuchą ciszą.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀Gdzieś po drodze spotkał '' J E G O '' .
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • •
⠀⠀ ⠀

View more

Co jest w dzisiejszych czasach prawdziwe

Szepcz mi słowa, które chcę usłyszeć. Tylko ty tak potrafisz.

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀• • •⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀YOU MAKE ME FEEL SO ALIVE
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ • • •
⠀⠀ ⠀⠀
Szepcz mi słowa które chcę usłyszeć Tylko ty tak potrafisz

# fikcja : w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych, uzupełnij template i pochwal się efektem - https://tinyurl.com/LovePost

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
fikcja  w związku ze zbliżającym się świętem zakochanych uzupełnij template i

❅⠀ᴬᴺᴼᴺᴱᴷ︑⠀wymień 3 piosenki, które oddają Twoją postać.

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀• • •⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀—⠀ Oomph! - Labyrinth
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀—⠀ Oomph! - Ready Or Not
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀—⠀ Infinity Ink - Infinity
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • •
⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀⠀

Dogonić wiatr.

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀ ⠀• • •⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀Potrzebował tylko szczypty szaleństwa, które mogło go
⠀⠀⠀⠀ocalić od przytłaczającej rzeczywistości. Tej bezbożnej ⠀⠀⠀⠀wiary w to, co ogółowi niepojęte. Nadziei w zmianach,
⠀⠀⠀⠀niezależnych od formy. Niezależnych od świata i jego
⠀⠀⠀⠀pochopnych osądów. Ofiary były tylko częścią większej
⠀⠀⠀⠀''całości''. Ku dążeniu do doskonałości. Doskonałość ⠀⠀⠀⠀była nadzieją, a nadzieja była nieśmiertelnością. Bez ⠀⠀⠀⠀zegarów, bez wskazówek i bez uciekającego między ⠀⠀⠀⠀palcami czasu.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀Jedyne, czego chciał, to za wszelką cenę dogonić wiatr
⠀⠀⠀⠀i stać się nim. Powiewem zmian. Powiewem
⠀⠀⠀⠀nadchodzącej rewolucji.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀• • •
⠀⠀ ⠀
Dogonić wiatr

Namiastka czegoś ważnego dla Ciebie.

xhannahpixiesnowdonx’s Profile PhotoHania.
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[ x ]
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
płynę
w odległą dal
tonę
pomiędzy te same chwile — jak co dnia
płynę
niemy wrzask
tonę
a twe usta uchylają się na wspak
płynę
słowa dwa
brnę
coby odbić się od dna
płynę
ciszy trzask
milczymy
bo to nie o N A S
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
Namiastka czegoś ważnego dla Ciebie

#fikcja : wstaw zdjęcie postaci w czymś białym.

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
fikcja  wstaw zdjęcie postaci w czymś białym

Safe place.

xhannahpixiesnowdonx’s Profile PhotoHania.
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[ x ]
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jest tyle słów
które wołałbym
ku Tobie
brnąc w nieuchronności nurt
Jest tyle zdań
które ''tu i teraz''
nie opiszą wszystkich uczuć
które w sobie mam
Jest tyle fraz
których nie dogoni choćby
ten przeklęty
czas
Jest tyle szans
które dane nam
mogą ciągle żyć
w n a s
[Spójrz na mnie
szepnę Ci wtenczas
że teraz
to tylko nasz czas ]
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
Safe place

Next

Language: English