Ask @Lastikus:

лавін лавін:*****************************

вхазхвазвхазхвазвзахвазхвазхвахвазхвавзхавзававазхвавхаізавзвхавхахвазвхахвзахїзвїазвхавхавзахвзахвахвазхвазвїавххавїіїавїахвавхазхвзаїваїваїхвїхіїхаївііхївхвїіахвахавхзавїхазаїзавхзхавїазївїіхахвзахіххазхіхіїівзїзахвахвахівахзвхівзвхазіхазіхавїххзіваїхвізаїівхазхвіазїхвзахівахівзаїхвізїхаіваззівзїахвіїхахвіїазхіївзахіївазхівїазіхзахвзахїіхазівазвїіхавіььаіхзавзхзівїахвіхазівїзахв\взхавіїхазвхазіазхвіаїзхїввзвівхаїваіїуіїахівзхїазівїхаїащфхїзіавїзваїіахзаїхвіазхївзахїізахївзївхзахїзаїхівзвзїхізіахїзавхзїахвізапїхвазхївзавзїаіхзахїівзахїівдахвзхївіазїхівзахїівзаїхвзіаїхвзаїхіхваівазіївхзавїхізаївіхзаіхвїзавїхіазіїхвазвіхазвхізахвїїїїїїїїїїїїїїахзівїхазїхівзаїіхвавізаїхвзаїхіваїхвзаїхвізахвізхзїххххххххххххххахізїхвзіхзавхазхіївхазхвізаїіазвхзахвзіаїхвазіївхазхіївазіхвїзахівїзахї...ХХХХХХрозмір..аїіхвїаіхвїаххївіазхївізахївізаїхвазхвїахвізахвзхвзхвахівзхїаізїхазівхзаїіхзаїхізаїхізахїівзахїівахїівзахвізавіхзаівахвзахвзахізвїазїівхаїівзїаізваівїхзівїхавіхзаі я тебе також :*

View more