@Laxlixsa

⠀⠀⠀⠀ᴸᵃˡᶤˢᵃ

Ask @Laxlixsa

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❝ ᴬˡˡ ᵗᵒ ᵉᵃˢᶤˡʸ ᵘᵗᵗᵉʳᵉᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᵞᵒᵘ'ˡˡ ᵖʳᵒᵇᵃᵇˡʸ ʰᵉᵃʳ ᶤᵗ ᵇᵉᶠᵒʳᵉ ˡᵒᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵛᵉ ʰᵉᵃʳᵈ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ ᴵ’ᵛᵉ ʰᵉᵃʳᵈ ᵉᶰᵒᵘᵍʰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴼᶠ ᵗʰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ᵗʰᵃᵗ ᴵ'ᵐ ᶰᵒᵗ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀Lalisa ━Jeon
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @SP0ILEDDRUGS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Kook_06 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀❝ ᴮᵉᵉᶰ ᵗʰʳᵒᵘᵍʰ ˢᵒᵐᵉ ᵇᵃᵈ ˢʰᶤᵗ˒
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ˢʰᵒᵘˡᵈ ᵇᵉ ᵃ ˢᵃᵈ ᵇᶤᵗᶜʰ
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵂʰᵒ ʷᵒᵘˡᵈᵃ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ᶤᵗ'ᵈ ᵗᵘʳᶰ ᵐᵉ ᵗᵒ ᵃ ˢᵃᵛᵃᵍᵉˀ⠀❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Lalisa

⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 신비 ⠀▪ ⠀과거
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀Lalisa ━ Roseanne
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @so_dodo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Rose_07 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❝ ˢᵒᶠᵗˡʸ ᶜᵃˡˡ ᵒᵘᵗ ᵗᵒ ᵐᵉˑ ᴸᶤᵏᵉ ᵃ ʷʰᶤˢᵗˡᵉ ᶤᶰ ᵐʸ ᵉᵃʳˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Related users

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ❝ ᴰᵃᶰᶜᵉ ʷᶤᵗʰ ᵐᵉ ᵘᶰᵈᵉʳ ᵗʰᵉ ᵈᶤᵃᵐᵒᶰᵈˢ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ˢᵉᵉ ᵐᵉ ˡᶤᵏᵉ ᵇʳᵉᵃᵗʰ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᶜᵒˡᵈ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ˢˡᵉᵉᵖ ʷᶤᵗʰ ᵐᵉ ʰᵉʳᵉᶤᶰᵗʰᵉ ˢᶤˡᵉᶰᶜᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ᶜᵒᵐᵉ ᵏᶤˢˢᵐᵉ˒ ˢᶤˡᵛᵉʳ ᵃᶰᵈ ᵍᵒˡᵈ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

ғᴏʀᴍᴜʟᴀʀᴢ ᴜᴄᴢᴇsᴛɴɪᴋᴀ 썰: - https://justpaste.it/GTKM_LISA

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀ ❝ ᴼᶰᵉ ᵈᵃʸ ʸᵒᵘ ʷᶤˡˡ ʷᵃᵏᵉ ᵘᵖ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉʳᵉ ʷᵒᶰ’ᵗ ᵇᵉ ᵃᶰʸ ᵐᵒʳᵉ ᵗᶤᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵗᵒ ᵈᵒ ᵗʰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ʸᵒᵘ’ᵛᵉ ᵃˡʷᵃʸˢ ʷᵃᶰᵗᵉᵈˑ ᴰᵒ ᶤᵗ ᶰᵒʷˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/4e2xn ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ғᴏʀᴍᴜʟᴀʀᴢ ᴜᴄᴢᴇsᴛɴɪᴋᴀ 썰  httpsjustpasteitGTKMLISA

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 신비 ⠀▪ ⠀과거
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀Lalisa ━ Roseanne
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @so_dodo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Rose_05 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❝ ᴵ ᵈᵒᶰ’ᵗ ᵏᶰᵒʷ ᶤᶠ ᵗʰᶤˢ ᶤˢ ʷʳᵒᶰᵍ˒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ˢᵒᵐᵉᵒᶰᵉ ᵉˡˢᵉ ᶤˢ ᵗᵉˡˡᶤᶰᵍ ᵐᵉ ᵗʰᵃᵗ ᶤᵗ’ˢ ʷʳᵒᶰᵍˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ❝ ˢᵃʸ˒ "ᴸᵃˡᶤˢᵃ˒ ˡᵒᵛᵉ ᵐᵉ˒ ᴸᵃˡᶤˢᵃ˒ ˡᵒᵛᵉ ᵐᵉ"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ˒ "ᴸᵃˡᶤˢᵃ˒ ˡᵒᵛᵉ ᵐᵉ˒ ᴸᵃˡᶤˢᵃ˒ ˡᵒᵛᵉ ᵐᵉ" ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❝ ᴵ’ᵐ ᵗʰᵉ ᶜʰᵃᵐᵖᵃᵍᶰᵉ ᵗʰᵃᵗ’ˡˡ ᵠᵘᵉᶰᶜʰ ʸᵒᵘʳ ᵗʰᶤʳˢᵗ ᶤᶰ ᵗʰᵃᵗ ᵐᵒᵐᵉᶰᵗˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❝ ᴰᵃʸ ᵗᵒ ᶰᶤᵍʰᵗ ᵗᵒ ᵐᵒʳᶰᶤᶰᵍ˒ ᵏᵉᵉᵖ ʷᶤᵗʰ ᵐᵉ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ᵐᵒᵐᵉᶰᵗˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 위험 ⠀▪ ⠀힘
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀Lalisa ━ Yoongi
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @samiec4lfa ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Yoongi_01 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀❝ ᴷᵃʳᵐᵃ ᶜᵒᵐᵉ ᵃᶰᵈ ᵍᵉᵗ ˢᵒᵐᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᶠᵉᵉˡ ᵇᵃᵈ ᵇᵘᵗ ᵗʰᵉʳᵉ'ˢ ᶰᵒᵗʰᶤᶰᵍ ᴵ ᶜᵃᶰ ᵈᵒ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 신비 ⠀▪ ⠀과거
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀Lalisa ━ Roseanne
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @so_dodo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Rose_03 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀❝ ᵂʰᵉᶰ ᶤᵗ ᵍᵉᵗˢ ᵈᵃʳᵏ˒ ᵗʰᵉ ˡᶤᵍʰᵗ ˢʰᶤᶰᵉˢ ᵖᶤᶰᵏ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᵂʰᵉᶰ ᵗʰᵉ ᵇʳᶤᵍʰᵗ ˡᶤᵍʰᵗ ʷᵃᵏᵉˢ ᵐᵉ ᵘᵖ
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ᴵ ˢʰᵃᵏᵉ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᵂᵒʳˡᵈ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 친구 ⠀▪ ⠀파티
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀LALISA ━ FELIX
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @yovrtruedesir3s_ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Felix_02 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❝ ᴮᵉᵉᶰ ᵃ ᵇᵃᵈ ᵍᶤʳˡ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᴵ ᵃᵐ ᴬᶰᵈ ᴵ’ᵐ ˢᵒ ʰᵒᵗ ᴵ ᶰᵉᵉᵈ ᵃ ᶠᵃᶰˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Proponowane wizerunki?

Będę szczęśliwa z każdej nowej buźki w tym cudownym rp! ♡
Jeśli chodzi o poszukiwane postacie bądź wizerunki, które chętnie zobaczę, to coś zaproponuję:
》Jay Park
》BamBam
》Song Kang
》Min Yoongi
》Jennie Kim
》Jisoo

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❝ ᴱᵛᵉᶰ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ˢᵘᶰ ʸᵒᵘ ᵏᶰᵒʷ ᴵ ᵏᵉᵉᵖ ᶤᵗ ᶤᶜʸˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᵞᵒᵘ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ˡᶤᶜᵏ ᵇᵘᵗ ᶤᵗ'ˢ ᵗᵒᵒ ᶜᵒˡᵈ ᵗᵒ ᵇᶤᵗᵉ ᵐᵉˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 신비 ⠀▪ ⠀과거
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀Lalisa ━ Roseanne
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @so_dodo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀[ https://justpaste.it/Lisa-Rose_01 ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀❝ ᴸᵉᵗ’ˢ ᶰᵒᵗ ᵇᵉ ˢᵒᵇᵉʳ ᵗᵒᵈᵃʸˑ ᵂᵉ’ʳᵉ ᵍᵒᶤᶰᵍ ʰᶤᵍʰᵉʳ ᵗʰᵃᶰ ᵗʰᵉ ˢᵏʸˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴵ ʷᵃᶰᶰᵃ ᵍᵒ ᶠᵃˢᵗ˒ ʷᶤᵗʰᵒᵘᵗ ᵏᶰᵒʷᶤᶰᵍ ᵗʰᵉ ᵉᶰᵈˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴸᵉᵗ’ˢ ᵍᵒ˒ ˡᵉᵗ’ˢ ᵍᵒᵎ⠀❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❝ ᵀʰᵉ ᵈᵃʳᵏ ᶰᶤᵍʰᵗ ᵐᶤᵍʰᵗ ᵗᵃᵏᵉ ᵐᵉ ᵃʷᵃʸ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ᴮᵘᵗ ᶰᵒʷ ᴵ ᶜᵃᶰ ᵈᵃᶰᶜᵉ ᶠᵒʳ ᵐʸˢᵉˡᶠ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ’ˡˡ ʲᵘᵐᵖ ᵒᵛᵉʳ ᵗʰᵉ ʷᵃˡˡ ᵗʰᵃᵗ ᶤˢ ʸᵒᵘˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❝ ᴺᵒ ʳᵉᵃˢᵒᶰ ᵗᵒ ˢᵗᵃʸˑ ᴵˢ ᵃ ᵍᵒᵒᵈ ʳᵉᵃˢᵒᶰ ᵗᵒ ᵍᵒˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 도움 ⠀▪ ⠀우정
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀Lalisa ━Jeon
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @SP0ILEDDRUGS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀[ https://bit.ly/3xNDmiM ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀❝ ᶜᵃᵘˢᵉ ᵉᵛᵉʳʸᵇᵒᵈʸ ˢᵉᵉˢ ʷʰᵃᵗ ᵗʰᵉʸ ʷᵃᶰᶰᵃ ˢᵉᵉˑ
⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ᴵᵗ'ˢ ᵉᵃˢᶤᵉʳ ᵗᵒ ʲᵘᵈᵍᵉ ᵐᵉ ᵗʰᵃᶰ ᵗᵒ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉˑ⠀❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Szepnij.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀ ❀ ❀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ❝ ᴹᵘˢᶤᶜ ᶤˢ ᵃᶰ ᶤᶰᵛᶤˢᶤᵇˡᵉ ᵈᵃᶰᶜᵉ˒ ᵃᶰᵈ ᵗʰᵉ ᵈᵃᶰᶜᵉ ᶤˢ ᶤᶰᵃᵘᵈᶤᵇˡᵉ ᵐᵘˢᶤᶜ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Szepnij

(ᴍᴏᴏᴅʙᴏᴀʀᴅ ᴘᴏꜱᴛᴀᴄɪ)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 천사 ⠀▪ ⠀댄스
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dᴏɴ’ᴛ ᴄᴀʀᴇ ɪғ ʏᴏᴜ ʟᴏᴏᴋ ᴏʀ ɴᴏᴛ﹐
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ﹣ I ᴡᴀɴɴᴀ ᴅᴀɴᴄᴇ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ❝⠀ᴮᵉᵉᶰ ᵃ ᵇᵃᵈ ᵍᶤʳˡ˒ ᴵ ᵏᶰᵒʷ ᴵ ᵃᵐˑ ᴬᶰᵈ ᴵ’ᵐ ˢᵒ ʰᵒᵗ˒
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴵ ᶰᵉᵉᵈ ᵃ ᶠᵃᶰˑ ᴵ ᵈᵒᶰ’ᵗ ʷᵃᶰᵗ ᵃ ᵇᵒʸ˒ ᴵ ᶰᵉᵉᵈ ᵃ ᵐᵃᶰˑ ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ᴍᴏᴏᴅʙᴏᴀʀᴅ ᴘᴏꜱᴛᴀᴄɪ

Oznacz autorów z grupy albo rp w tych kategoriach: cierpliwość, poczucie humoru, inspiracja, zabawne wspomnienie, chęć nawiązania kontaktu albo współpracy wątkowej, serdeczność, dobry duszek. Do dzieła! ✨

⠀⠀
❀ — Cɪᴇʀᴘʟɪᴡᴏść﹕ @asasoldier ( Admin zawsze musi mieć największą cierpliwość. W końcu musi ogarniać tyle pokręconych duszyczek i przy tym sam nie zwariować. )

❀ — Pᴏᴄᴢᴜᴄɪᴇ ʜᴜᴍᴏʀᴜ﹕ @SP0ILEDDRUGS (To chyba najbardziej oczywista oczywistość. )

❀ — Iɴsᴘɪʀᴀᴄᴊᴀ﹕ Wszyscy tutaj mają mega ciekawe historie, nie da się wybrać jednej osoby. ♡

❀ — Zᴀʙᴀᴡɴᴇ ᴡsᴘᴏᴍɴɪᴇɴɪᴇ﹕ Takie sytuacje to tylko na konfie! Najlepsze miejsce na zabawne wspomnienia!

❀ — Kᴏɴᴛᴀᴋᴛ / ᴡąᴛᴇᴋ﹕ @THEDRE4MERSH0TEL , @M0RENDM0RE , @innvr_child ( Ja to bym najchętniej z każdym chciała napisać wspólną historię. Taki już mój mały problem, że ciężko dokonać konkretnego wyboru. )

❀ — Sᴇʀᴅᴇᴄᴢɴᴏść﹕Wszyscy tu są niesamowicie serdeczni!

❀ — Dᴏʙʀʏ ᴅᴜsᴢᴇᴋ﹕ @SP0ILEDDRUGS , @xjxnxe , @asasoldier , @THEDRE4MERSH0TEL , @innvr_child , @H0PEW0RLD , @H2PH3PH6B42 , @NVTURVLDISVSTER , (Ja wiem, że nie oznaczyłam wszystkich, więc nie kopcie za mocno! Każda osoba w tym RP jest cudownym dobrym duszkiem! ) ♡
⠀⠀⠀

View more

Oznacz autorów z grupy albo rp w tych kategoriach cierpliwość poczucie humoru

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 장난 ⠀▪ ⠀우정
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀Lalisa ━ Jennie
⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @xjxnxe ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❀⠀⠀⠀⠀[ https://bit.ly/322TejE ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ •⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ❝⠀ᴵᵗ ˢᵉᵉᵐˢ ˢᶤᵐᶤˡᵃʳ˒ ʷᵉ ᵃʳᵉ ᵈᶤᶠᶠᵉʳᵉᶰᵗ ᶠʳᵒᵐ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃʳᵗ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵂᵉ ᵃʳᵉ ᵖʳᵉᵗᵗʸ ˢʰᵃᵐᵉˡᵉˢˢ˒ ᵇᵘᵗ ʷᵉ'ʳᵉ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᵒᶰ ᵗʰᵉ ˢᵗᵃᵍᵉ❞
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀──────────────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Next

Language: English