[ .. ]

Linhh Khánhh
"Tất cả chúng ta, đều có thói quen thích sở hữu. Nhưng càng gom nhặt nhiều, cất giữ lâu, cuối cùng, chúng ta lại càng thấy nặng tay và nặng lòng.
Vả lại, càng giữ nhiều, càng chẳng dùng tới bao nhiêu. Vì hai tay phàm trần vốn hữu hạn, đâu thể nào cầm nắm quá nhiều thứ cùng lúc như nhu cầu vô hạn của lòng trần gian? Muốn cầm cái này, phải buông cái khác. Muốn giữ cái hiện tại, phải bỏ cái đã cũ không còn phù hợp.
Cũng như chỉ khi nào chúng ta chịu làm lành với quá khứ, thì khi đó những nỗi đau cũ mới buông tay để nhường chỗ cho ban mai."
[Anh Khang].
.
Có những chuyện không cần thiết phải để tâm , vì nó đã trở thành quá khứ rồi . Nhưng tuổi trẻ này nếu qua đi , thì sẽ chẳng còn vé khứ hồi để sửa sai , em có hiểu không ? Đừng dằn vặt vì đôi lần đã cũ .

View more