[ ..]

Linhh Khánhh
Loại cảm giác ấy , nhất định không thể trở về lần thứ hai. Sự lo lắng này có phải dư thừa ?
.
Bạn đã bao giờ như thế chưa? Cặm cụi miệt mài cố gắng, rất siêng năng, chỉ mong mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng lại quên mất, phía trước không có đích, không có điểm dừng, mọi thứ đều tối đen, bạn không có gì trong tay, sẽ không thể tiếp tục. Cố gắng vô nghĩa. Bạn thất bại rồi.
Đau lòng chứ?

View more