Ask @Lion_Of_The_Rock:

FUCK BRIENNE, FUCK DANY. HAIL CERSEI <3

⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀\\
⠀⊰⠀━━━━━━━⠀ ⠀ғᴜᴄᴋ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ɪꜱ ɴᴏᴛ ᴍᴇ
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⊰ ✩ ⊱
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

View more

FUCK BRIENNE FUCK DANY HAIL CERSEI 3

Czy jest ktoś, kto może dać Ci szczęście? Jeśli tak, to kto to jest?

⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⊰ ✧ ⊱
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❝ only ⠀⠀⠀one⠀⠀⠀ person ❞
⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ╱╱
⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.⠀.

View more

Czy jest ktoś kto może dać Ci szczęście Jeśli tak to kto to jest

People you may like

Dusiak518’s Profile Photo bo tak.
also likes
Olusia47’s Profile Photo Aleksandra
also likes
Nowoway’s Profile Photo Milena
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Czekasz na kogoś?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ ♡ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ for ⠀ my ⠀ love ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━⠀☩⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

View more

Czekasz na kogoś

Cytat na dziś?

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊰ ♡ ⊱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ ──⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴍᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴏᴏᴋ ᴍᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴇʏᴇ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ’ᴛ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴡᴀʏ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ’ᴛ ʟᴏᴏᴋ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴍᴇ!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴊᴜsᴛ ʟᴏᴏᴋ ᴀᴛ ᴍᴇ... ❞
⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀☩⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝⠀⠀⠀⠀⠀⠀we⠀ will ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀leave⠀
⠀⠀⠀⠀⠀this ⠀world ⠀ together,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀as⠀ we ⠀ once ⠀ came
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀into ⠀ it.⠀⠀⠀⠀⠀⠀❞
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

View more

Cytat na dziś

A ɠʅιɱρʂҽ σϝ ƚԋҽ ϝυƚυɾҽ✣ Zamknij oczy i powiedz mi, co przyniesie przyszłość?

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀PAIN
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DEATH
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SUFFERING
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃˡˡ ᵗʰᵉ ᵗʰᶤᶰᵍˢ ᵗʰᵃᵗ ᶤ ᵃˡʳᵉᵃᵈʸ ᵏᶰᵒʷ
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

View more

A ɠʅιɱρʂҽ σϝ ƚԋҽ ϝυƚυɾҽ Zamknij oczy i powiedz mi co przyniesie przyszłość

【wнaт ιѕ yoυr greaтeѕт ѕтrengтн? 】

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀fear ⠀⠀⠀⠀⠀of
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀harm ⠀⠀⠀⠀⠀to
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀my⠀⠀⠀⠀⠀ children
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪᴛ ɪɴꜱᴘɪʀᴇꜱ ꜱᴛʀᴇɴɢᴛʜ ɪɴ ᴍᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀

View more

wнaт ιѕ yoυr greaтeѕт ѕтrengтн

https://justpaste.it/1ix53

xXx_Littlefinger_xXx’s Profile PhotoPETYR•BAELISH ˡᶤᵗᵗˡᵉᶠᶤᶰᵍᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀❝YOU’RE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CLEVER ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MAN. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BUT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YOU’RE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ NOT ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ HALF ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CLEVER ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ AS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YOU ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ THINK ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ YOU ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ARE.❞⠀
⠀⠀⠀⠀ 《 https://maryladajmikapiszo.wixsite.com/lionoftherock/articles/____________________-the-queen-mother-and-littlefinger-__03-____________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━ ғᴏʀ ᴘᴇᴛʏʀ

View more

httpsjustpasteit1ix53

https://justpaste.it/1ifez

xXx_Littlefinger_xXx’s Profile PhotoPETYR•BAELISH ˡᶤᵗᵗˡᵉᶠᶤᶰᵍᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀❝AN ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ UNHAPPY⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WIFE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ IS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ A ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ WINE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ MERCHANT’S⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ BEST⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRIEND.❞⠀
⠀⠀⠀⠀ 《 https://maryladajmikapiszo.wixsite.com/lionoftherock/articles/________________________-the-queen-mother-and-littlefinger-__02-________________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━ ғᴏʀ ᴘᴇᴛʏʀ

View more

httpsjustpasteit1ifez

https://justpaste.it/1i89a

xXx_Littlefinger_xXx’s Profile PhotoPETYR•BAELISH ˡᶤᵗᵗˡᵉᶠᶤᶰᵍᵉʳ
⠀⠀⠀⠀⠀❝tears ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ aren’t ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ a woman’s ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ only ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ weapon. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ the ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ best ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ one’s ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ between ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ your ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ legs.❞⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ 《 https://maryladajmikapiszo.wixsite.com/lionoftherock/articles/_______________________-the-queen-mother-and-littlefinger-__01-_______________________
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━ ғᴏʀ ᴘᴇᴛʏʀ

View more

httpsjustpasteit1i89a