siihem diye değil yani tamam ancjhsjxdb

Beyin yakıcı sorular cövöpdğsöçzöc