Ask @Louisss07:

Bọn con trai toàn thích gái xinh nhỉ : cay vl tại sao tao lại hẩm hiu thế này

Thế bạn có thích trai xấu k :)) con người ai chả thích cái đẹp :)))

View more

Em chẳng còn đợi các tin nhắn và mỗi lần nói chuyện cùng anh cũng chẳng còn lâu như trước nữa.

Đúng r đấy quên qk đi r tìm người mới

View more

Next