Còn tình cảm với người cũ. Cảm Cảm giác tệ nhỉ?! Bọn mình đã chia tay được 10 tháng và bạn ấy cũng đã có người yêu mới được 3 tháng rồi. Mình vẫn luôn mong bạn ấy được hạnh phúc nhưng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác thật sự là 1 thứ cảm xúc khó tả.

Bạn lại giống tôi rồi =)))

View more