Có một kiểu người ngày lễ ngày tết hay ngày gì cũng chỉ thích ở nhà mở máy tính bày đồ ăn vặt xung quanh mình nhấm nháp. Hạnh phúc với họ thật đơn giản. Bao người thích đi phượt thích khám phá thì họ thích những thứ đơn giản xung quanh. Khám phá với họ có lẽ k cần phải đi xa chỉ cần cảm nhận.

Ok giống t đấy =))

View more