Ask @LuanaqOtanicarsh483hx:

คนเราสามารถแต่งงานกันได้หลังจากพบกันเพียงสองสามเดือนหรือไม่ หรือไม่จำเป็นต้องเร่งรีบขนาดนั้น?

หากคุณมีพลังแห่งรักที่เต็มเปี่ยม ทำไมจะแต่งไม่ได้หล่ะ

View more

อะไรคือลำดับความสำคัญของคุณที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์?

ความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพนับถือ

View more

Next