Ask @LuizaWitkowska:

Czy Twoim zdaniem możliwe jest stwierdzić bez żadnych wątpliwości co jest dobre, a co złe? Czy są rzeczy, za które można drugiego człowieka bezwarunkowo potępić? Czy każdą zbrodnię można w jakiś sposób choć trochę usprawiedliwić?

Cloud [JG]
Nigdy nie można stwierdzić czy jakaś rzecz jest dobra, czy zła, bo czasami zła rzecz może być tą dobrą. Nie można tępić kogoś jeśli zrobił coś źle, ale można mu pomóc lub wytłumaczyć jego błąd. Według mnie raczej wszystko można usprawiedliwić.

View more

Next