Ask @Luongthuyh:

Chào mn, mình là một sv, đôi khi mih cảm thấy mình là một người quá tham vọng khi muốn làm được tất cả những thứ mn xung quanh mih đạt được và vì thế mih học rất nhiều thứ 1 lúc. Có thể vì thế mà bh mih học chẳng cgi ra hồn cả. Theo mn, mih nên tập trung học tốt 1 cái tr hay đi tiếp con đường kia???

giống mk quá

View more

Next