@M00NAGE__DAYDREAM

COWBOY⠀;⠀d'un nouvelle vague⠀❜

Ask @M00NAGE__DAYDREAM

Sort by:

LatestTop

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ⱽ͟ᴬ͟ᴸ͟ᴱ͟ᴺ͟ᵀ͟ᴵ͟ᴺ͟ᴱ͟'͟ˢ͟ ͟ᴰ͟ᴬ͟ʸ ﹚https://justpaste.it/IVHVALENTINE_to_Theo ♡

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mr. van der leeuw is stayin' strong for the⠀crew
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wardrobe's⠀⠀lint-rollin'⠀ his⠀⠀velveteen⠀⠀suit
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀smudgin' dubbin' on ⠀his ⠀dancin' ⠀shoes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴠᴀɴ ⠀⠀⠀ᴅᴇʀ ⠀⠀⠀ʟᴇᴇᴜᴡ ⠀⠀⠀ɪᴅᴇɴᴛɪᴛʏ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ https://jpst.it/3Aj9j
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ʟᴠᴄɪꜰⱽᴬᴸᴱᴺᵀᴵᴺᴱˢ ᴰᴬʸ httpsjustpasteitIVHVALENTINEtoTheo

♡ ・someone once said: save a horse, ride a cowboy!

P0TI0N’s Profile Photo⠀⠀⠀₊˚. ⋆ ⠀k!ller⠀⠀shangri-lah
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀caricatures ⠀⠀of ⠀your ⠀wrecking ⠀ball ⠀gown,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀in⠀⠀⠀⠀my ⠀⠀⠀⠀mind ⠀⠀⠀all ⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀time.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀wanna ⠀be in that ⠀damsel ⠀patterned ⠀alley,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀where ⠀⠀⠀you ⠀⠀⠀go ⠀⠀⠀for ⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀smoke.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sorrow slow dances, the phones are lighting⠀up.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀taking no chances, close but never close enough.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɴᴏᴡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘʟᴀʏɪɴɢ:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ ᴄ ᴏ ᴡ ʙ ᴏ ʏ⠀⠀⠀ʙ ᴇ ʙ ᴏ ᴘ
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ♡
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
someone once said save a horse ride a cowboy

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀"there's no time to lose",⠀i⠀heard⠀you⠀once say
⠀⠀⠀⠀⠀⠀catch⠀⠀your⠀dreams⠀before⠀they⠀slip⠀⠀away
⠀⠀⠀⠀⠀⠀lose⠀your⠀dreams and you will lose⠀your⠀mind
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ain't⠀ ⠀such⠀⠀life⠀⠀unkind⠀⠀for⠀⠀us,⠀⠀⠀hon?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀❛ https://jpst.it/3sa7D
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
theres no time to loseiheardyouonce

Related users

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀if ⠀she's ⠀a serial killer, then ⠀what's ⠀the⠀worst
⠀⠀⠀⠀⠀⠀that ⠀could happen to a boy who's already⠀hurt?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀happiness ⠀⠀⠀⠀⠀is ⠀⠀a ⠀⠀butterfly, ⠀⠀⠀⠀honey
⠀⠀⠀⠀⠀⠀we⠀⠀should ⠀catch ⠀it ⠀while ⠀we're⠀⠀dancing
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3ldPi
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
if shes a serial killer then whats theworst
that could

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Podziel się ulubionym utworem swojej postaci i uzasadnij swój wybór.

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀❛ ⠀⠀⋆ Teo Torriatte - Queen
To utwór, który chyba najtrafniej opisuje moment życia van der Leeuwa, w którym właśnie się znajduje. Nie neguję faktu, że piosenka odnosi się do zamieszania emocjonalnego jakie mogło pojawić się w życiu Theo - w tym problemy w jego relacjach z drugą osobą, ale w głównej mierze rozchodzi się o to jak najważniejsze elementy w jego życiu uległy zmianie, jednocześnie będąc teraz jedynie ulotnymi momentami, których nie może zatrzymać przy sobie na dłużej.
Utwór jest również wyznaniem do bliskiej osoby, w którym prosi ją, aby była silna i zawsze pamiętała, że nawet śmierć nie jest w stanie zniszczyć ich wzajemnej miłości, a zapewnienie to wydaje się być dość kluczowe w życiu van der Leeuwa. Myślę też, że istnieją pewne wskazówki wskazujące na życie pozagrobowe lub jakiś rodzaj reinkarnacji/odrodzenia. Jest tam o tym, że jeśli nie zapomni się lekcji, których nauczy się przez całe życie, można nadal liczyć na lepsze kolejne życie i naprawić błędy, które się popełniło. Tym samym widać szansę na to, że w każdym kolejnym wcieleniu, można liczyć na spotkanie i kolejne lata spędzone przy swojej ukochanej osobie.
Reasumując, Teo Torriatte daje pewnego rodzaju obietnicę, nadzieję, że może teraz w życiu coś poszło nie tak, nie jest idealnie, ale wspólnie z ukochaną osobą u boku, jest szansa na to, że dobre dni wrócą, a wszystko będzie tak jak się tego pragnie.

P. S. Choć to dogłębna i rzetelna analityczna odpowiedź, tak prędzej można spotkać Theo na udzieleniu odpowiedzi, że jego ulubionym utworem jest Les Cactus Jacques'a Dutronc, bo w końcu kto nie uważa, że cały świat to kaktus?

⠀ ⠀⠀ Tym akcentem, chciałbym raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy poświęcili swój czas, aby do mojej skrzynki wpadło kilka pytań ♡

View more

ʟᴠᴄɪꜰ honestly Podziel się ulubionym utworem swojej postaci i uzasadnij swój

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Co jest dla Theo piękne?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Oh, to kolejne dość trudne pytanie. Myślę jednak, że Theo potrafi dostrzec piękno we wszystkim co codzienne i banalne. Nie musi to być nic ważnego ani dramatycznego. Potrafi zachwycić się kompozycją kwiatów, którą zobaczy w jednej z kwiaciarni, którą będzie mijał w drodze na uczelnię, bądź w artystycznych detalach, które akurat przyjdzie mu analizować. W końcu można skończyć na najmniejszych gestach drugiej osoby, które są do niego skierowane bądź na samej konwersacji jaką odbędzie ze znajomymi.
Można więc powiedzieć, że piękno dla Theo jest czymś nierozerwalnie związanym z codziennością, niejako jego uzależnieniem, którego doszukuje się w każdym przedmiocie czy czynności.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Co jest dla Theo piękne

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy Theo coś kolekcjonuje?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Jak najbardziej. Oprócz pokaźnej kolekcji jedwabnych apaszek oraz niezliczonej ilości płyt winylowych, uwielbia zbierać wszelkiego rodzaju spinki do mankietów (choć te ostatnio znikają w jakiś dziwnych okolicznościach, ale Policja Martini obiecała się tym zająć). Ponadto, o czym wie niewielka grupa osób, van der Leeuw jest kolekcjonerem wszelkich wydań "Rok 1984" George'a Orwella oraz "Rozpacz" Vladimira Nabokova.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy Theo coś kolekcjonuje

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy Theo kupuje coś przez Internet?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ To chyba jedno z moich ulubionych pytań z wieczorku, bo naprawdę mnie rozbawiło. Tak więc osobo, która zadała mi to pytanie, dziękuję za poprawienie humoru!
Spiesząc z odpowiedzią, to jak najbardziej. Może Theo nie jest nałogowym internetowym zakupoholikiem, ale od czasu do czasu zdarza mu się coś zamówić wybierając właśnie taką formę zakupu. Zazwyczaj są płyty, których szuka już od dłuższego czasu bądź prezenty, które mają być niespodzianką, a ostatecznie i tak idzie coś nie po jego myśli.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy Theo kupuje coś przez Internet

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Gdyby Twoja postać mogła żyć w jednym dowolnym filmie, to jaki byłby Twój wybór?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif

⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀❛ ⠀⠀⋆ Blade Runner // Blade Runner 2049
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Gdyby Twoja postać mogła żyć w jednym dowolnym filmie to jaki

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jeżeli ktoś chciałby stworzyć dla Ciebie konto, jaki wizerunek mógłby brać pod uwagę?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Choć uważam, że najważniejsze, aby to druga strona czuła się komfortowo z danym wizerunkiem, tak mogę polecić kilka, które wywołują uśmiech na mojej buźce:
Nick O'Malley, Julian Casablancas, Nick Valensi, Elijah Hewson, Adam Driver, Lady Gaga, Sydney Sweeney.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Jeżeli ktoś chciałby stworzyć dla Ciebie konto jaki wizerunek

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Kim Twoja postać chciała zostać, gdy była dzieckiem?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀❛ ⠀⠀⋆ Kowbojem! 🤠
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Kim Twoja postać chciała zostać gdy była dzieckiem

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Czy Theo zrobił kiedyś coś niezgodnego z prawem?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Oh, wydaje mi się, że większość jego przygód z Satine mogłaby zostać uznana jako coś niezgodnego z prawem.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Czy Theo zrobił kiedyś coś niezgodnego z prawem

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jaki jest dzisiejszy nastrój twojej postaci?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀❛ ⠀⠀⋆ a bit dazed and confused?
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Jaki jest dzisiejszy nastrój twojej postaci

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jaki Theo jest w stosunku do innych osób? Śmiały, nieśmiały? Jest w stanie odezwać się pierwszy czy czeka, aż druga strona zrobi pierwszy krok?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Hmmm... Myślę, że to wszystko zależy od sytuacji oraz towarzystwa w jakim znajduje się w danym momencie Theo. Generalnie jednak można powiedzieć, że jest osobą dość introwertyczną, przez co unika zawierania nowych znajomości. Mimo to, zdarza się mu wyjść poza swoją strefę komfortu i wtedy, niczym aktor wchodzący w kolejną rolę, stara sie zrobić jak najlepsze wrażenie na drugiej osobie, niezależnie od tego jak bardzo odbiega to od jego codziennego zachowania.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Jaki Theo jest w stosunku do innych osób Śmiały nieśmiały Jest w

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Ile lat ma Theo?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ If he gets a shave and catch some z's, he can pass for being seventeen.
A tak już na poważnie, to van der Leeuw jest po trzydziestce i pewnie gdzieś obawia się kolejnej zmiany przedniej cyferki w swoim wieku, do czego zresztą jest mu już zdecydowanie bliżej niż dalej.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Ile lat ma Theo

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Wymarzony wątek Theo?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Zakładając postać Theo, nie miałem żadnych oczekiwań ani z góry ustalonych wizji na wątki. Jednocześnie autorzy, z którymi tworzę historie okazali się być cudownymi towarzyszami w tych przygodach i nie wyobrażam sobie prowadzenia wątków z kimś innym. Jednocześnie pozwalają mi one na to, aby zrealizować wszystkie pomysły, które krążą mi po głowie, więc ciężko doszukiwać mi się odpowiedzi na temat wymarzonego wątku.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Wymarzony wątek Theo

⠀⠀،⠀Hey Captain, you have a sweet way of turning my head. Because I'm crazy about you and I know this is love for me ⠀ ⠀୧ ⠀♡ ﹅

P0TI0N’s Profile Photo⠀⠀⠀₊˚. ⋆ ⠀k!ller⠀⠀shangri-lah
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀oh, ⠀mon chérie,⠀the⠀best⠀is still yet⠀to⠀come.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀⠀with ⠀⠀the ⠀magic ⠀ spell ⠀⠀you ⠀⠀cast,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀fall for you ⠀even ⠀more ⠀every⠀single ⠀time.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀when⠀⠀⠀you ⠀⠀kiss ⠀⠀me,⠀⠀heaven ⠀⠀⠀ sighs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀when ⠀you ⠀speak,⠀angels ⠀sing ⠀from ⠀above
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀everyday words seem to⠀turn⠀into⠀love⠀ songs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and life by your side will always be la vie en⠀rose
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ♡
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hey Captain you have a sweet way of turning my head Because Im crazy about you

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀didn't i make you feel like you were the only girl?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀didn't ⠀i ⠀give you everything that a⠀man⠀can?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀when you hold me in your arms, i'll sing it⠀again
⠀⠀⠀⠀⠀⠀just ⠀take another little piece of my⠀heart⠀now
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀❛ https://jpst.it/3kZns
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
didnt i make you feel like you were the only girl 
didnt i

﹛przyjazny anon ﹜ ; doceń tu czyjąś twórczość ! możesz oznaczyć lub nie . okaż sympatię , podziękuj za zaangażowanie , zrób komuś dzień .

@P0TI0N - my ride or die sheep queen o ogromnym serduszku. zaczynając od Twojej twórczości, zatrzymując się na muzyce jaką słuchasz, a kończąc na Twoich poszukiwaniach owiec. dobrze wiesz, że masz moje serce za to, że jakoś ze mną codziennie wytrzymujesz i nadal nie znudziło nam się własne towarzystwo. po prostu, some say "je t'aime beaucoup", i say, my darling shavambacu. 🥺🤍

@EXISTENTIALXCRISIS - my comfort person i my crush w każdym dotychczasowym wcieleniu. kocham za wszystkie nasze hiperfiksacje na punkcie danego filmu, serialu czy postaci. jesteś jedną z najbardziej pozytywnych i ciepłych osób jakie poznałem i zawsze jesteś obok mnie i odwrotnie. no i z nikim nie ma lepszego rewatchu Spree niż z Tobą. 🕺🤍
przyjazny anon   doceń tu czyjąś twórczość  możesz oznaczyć lub nie  okaż

+ 2 💬 messages

read all

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀time⠀⠀⠀we ⠀⠀lost, ⠀⠀that's ⠀⠀all ⠀⠀my⠀⠀⠀fault
⠀⠀⠀⠀⠀⠀without ⠀⠀you ⠀⠀'round,⠀⠀life ⠀is ⠀⠀too⠀⠀short
⠀⠀⠀⠀⠀⠀please ⠀don't ⠀be long, cause i⠀want ⠀you ⠀now
⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀i ⠀will ⠀live ⠀for ⠀you, ⠀my ⠀selfless⠀⠀love
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3jt50
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
timewe lost thats all myfault
without you

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀our⠀⠀mistakes ⠀⠀and ⠀⠀choices ⠀⠀we ⠀⠀⠀make
⠀⠀⠀⠀⠀⠀without⠀⠀⠀⠀⠀⠀thinking⠀⠀⠀⠀⠀it ⠀⠀⠀⠀⠀⠀through
⠀⠀⠀⠀⠀⠀honey, ⠀i'm ⠀your ⠀man, you ⠀know ⠀that ⠀i ⠀am
⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀just ⠀⠀gotta ⠀take ⠀me ⠀back ⠀for ⠀⠀good
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3jabi
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ourmistakes and choices we

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀we ⠀⠀wander ⠀⠀through ⠀⠀a⠀⠀foreign ⠀⠀⠀town
⠀⠀⠀⠀⠀⠀strangely, ⠀⠀there's ⠀⠀nobody ⠀⠀else ⠀⠀⠀around
⠀⠀⠀⠀⠀⠀recurring ⠀⠀visions⠀⠀of ⠀⠀such ⠀⠀sweet ⠀⠀days
⠀⠀⠀⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀love⠀⠀that⠀⠀⠀nobody ⠀⠀could ⠀⠀⠀destroy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3iiyR
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
we wander through aforeign town
strangely theres

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀ you ⠀⠀⠀know ⠀⠀you ⠀drive ⠀me ⠀⠀up ⠀⠀a ⠀⠀⠀wall?
⠀⠀⠀ the way you make good on all the nasty tricks you pull
⠀⠀⠀ girl, ⠀⠀you ⠀⠀got ⠀to ⠀change ⠀your ⠀crazy ⠀⠀ways
⠀⠀⠀ cause that kinda loving sends a man right to his grave
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀❛ https://jpst.it/3ickB
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
you know you drive me up a wall
 the way you make good

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒ pierwsza osoba ze znajomych po wpisaniu @ zabiera Cię na wakacje! Kim jest i gdzie jedziecie?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
@P0TI0N .... może whisky, jeziora i owce? jednym słowem SCOTLAND, BABY! 🐑

+ 1 💬 message

read all

Next

Language: English