@M00NAGE__DAYDREAM#9 🇵🇱

AGENT⠀;⠀van der leeuw⠀❜

Ask @M00NAGE__DAYDREAM

Sort by:

LatestTop

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒ ﹙ author ﹚ulubione zdjęcie Twojej postaci

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ 🍊🎸
ʟᴠᴄɪꜰ  author ulubione zdjęcie Twojej postaci

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀there's⠀⠀⠀⠀something ⠀⠀great⠀⠀about⠀⠀⠀⠀⠀us
⠀⠀⠀⠀⠀⠀you're hard to please, but i'll still give myself to you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀i need you on good days and on the bad ones⠀too
⠀⠀⠀⠀⠀⠀don't ⠀let ⠀me ⠀down ⠀and ⠀be ⠀my ⠀⠀valentine
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3eAsD
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
theressomething greataboutus
youre hard to

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀now ⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀⠀⠀⠀⠀know ⠀⠀⠀⠀⠀⠀jealousy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀caught ⠀you ⠀talking ⠀to ⠀the ⠀real⠀⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'm ⠀the mystery man that's⠀been ⠀unmasked
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'm ⠀⠀getting ⠀caught ⠀in ⠀my ⠀own ⠀⠀⠀trap
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ https://jpst.it/3dZt8
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
now i know jealousy
i caught you talking

Related users

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you ⠀⠀⠀and⠀⠀⠀me ⠀⠀could⠀⠀⠀be⠀a⠀⠀⠀team
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀each would have a half of a king and queen seat
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀like ⠀⠀⠀the⠀⠀beginnin'⠀⠀of ⠀⠀mean ⠀⠀streets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀⠀could ⠀⠀⠀⠀be ⠀⠀⠀⠀my ⠀⠀⠀⠀⠀baby
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3cxfR
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
you andme couldbeateam
each would have a half

Czy jako autor/ka masz jakiś wizerunek/celebrytę, za którym szczególniej przepadasz?


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀this ⠀⠀⠀⠀hot⠀⠀⠀⠀duo!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ms. Comer & Mr. Turner!
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ♡
Czy jako autorka masz jakiś wizerunekcelebrytę za którym szczególniej przepadasz

Czy widzisz dla Was szczęśliwe zakończenie?

Patrząc na to optymistycznie, jednocześnie idealistycznie, odpowiedziałbym, że któryś ze scenariusz na pewno przewiduje dla nich, mniej lub bardziej, szczęśliwe zakończenie. Myśląc jednak realistycznie, pojęcie szczęśliwego zakończenia dla ich dwójki na pewno odbiega od cukierkowej, tradycyjnej wizji happy endu. Nie mówię jednak nie! Kto wie, może Theo i Satine skończą tak samo tragicznie jak szekspirowskie postaci? Po prostu czas pokaże co zostało dla nich zaplanowane.

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we're ⠀jet-set, ⠀bonnie⠀and⠀⠀⠀clyde
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀secretly ⠀⠀call⠀⠀the⠀getaway⠀⠀⠀car
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀lucky ⠀⠀⠀stars ⠀⠀rattle⠀⠀the⠀⠀⠀jaws
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀while ⠀the full moon's glowing ⠀yellow
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3ciFh
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ ᴡᴇ ʀᴇᴍᴀɪɴ ɪɴ ᴏᴜʀ ᴍᴏᴏɴᴀɢᴇ ᴅᴀʏᴅʀᴇᴀᴍ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ'ʟʟ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ʜɪᴅᴅᴇɴ ғᴏʀ ᴛʜᴇ ғᴏʀᴇsᴇᴇᴀʙʟᴇ ғᴏʀᴇᴠᴇʀ
⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
were jetset bonnieandclyde
secretly

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀well, your fingers ⠀weave⠀quick minarets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀let's⠀⠀⠀speak ⠀in ⠀⠀secret ⠀⠀alphabets
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀let me sleep all night in your soul⠀kitchen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀stumblin' ⠀⠀in ⠀⠀the ⠀⠀neon ⠀⠀⠀groves
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3cbJw
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
well your fingers weavequick minarets
letsspeak in

⠀⠀❛ Hey, you are definitely the guy with the silk scarf, coming from my dreams ノ♡

P0TI0N’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⋆ ⠀⠀whimsical⠀⠀⠀⠀RAPUNZEL〃
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀damn,⠀so⠀your dreams of⠀me⠀are⠀the
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀reason⠀⠀⠀ why⠀⠀i ⠀⠀cannot ⠀⠀⠀sleep.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀from⠀time to time you can⠀take my⠀silk
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀scarves⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀for⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yourself,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀my ⠀little⠀d̶a̶m̶s̶e̶l̶ ̶i̶n̶ ̶d̶i̶s̶t̶r̶e̶s̶s̶, ⠀Rapunzel.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'll ⠀probably burn in hell for ⠀saying⠀this
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀but I'm really in heaven whenever we kiss.
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ♡
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Hey you are definitely the guy with the silk scarf coming from my dreams ノ

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀my⠀⠀⠀⠀vice ⠀⠀is ⠀⠀over⠀⠀⠀⠀tightened
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀⠀girl ⠀you ⠀know ⠀i'm ⠀⠀frightened
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i gave you all i got, i ain't ever gonna⠀stop
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀will⠀⠀it ⠀ever ⠀be, ⠀ever ⠀be⠀⠀enough?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3bmsI
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
myvice is overtightened
andgirl you know

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i guess i might have done something wrong
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀honey, ⠀⠀i'd ⠀⠀be⠀⠀glad ⠀to⠀⠀admit ⠀⠀it
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀can't ⠀⠀you⠀⠀see ⠀i'm ⠀still ⠀⠀left ⠀⠀here
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀⠀i'm ⠀all ⠀alone ⠀in ⠀needing ⠀⠀you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3bfqW
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
i guess i might have done something wrong
honey id

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Przepięknie piszesz, skąd bierzesz inspirację?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Na początku, bardzo dziękuję za tak miłe słowa! ♡
Co do źródeł inspiracji, to tak naprawdę czerpię ją z wszystkiego co tylko możliwe. Fakt, większość to wymysły mojej głowy, jednak chętnie sięgam po filmy czy muzykę, ale nawet flakon perfum potrafi mnie natchnąć! (tak, wiem jak absurdalnie to brzmi). W tym wszystkim, nie mogę pominąć również ogromnego wpływu mojej wspaniałej współautorki @P0TI0N , z którą nawet paplanina o niczym skutkuje milionem fascynujących pomysłów na dalsze losy naszych bohaterów.
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Przepięknie piszesz skąd bierzesz inspirację

+ 1 💬 message

read all

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Jakiej muzyki słucha Theo?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Theo to wielki fan muzyki lat 70. i 80., a w szczególności rockowych zespołów i wykonawców, które w tym czasie odnosiły największe sukcesy. Jest wielkim fanem Joy Division, The Velvet Underground oraz Janis Joplin.
Worth mentioning that h̶e̶ ̶w̶a̶n̶t̶e̶d̶ ̶t̶o̶ ̶b̶e̶ ̶o̶n̶e̶ ̶o̶f̶ ̶T̶h̶e̶ ̶S̶t̶r̶o̶k̶e̶s̶.̶
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Jakiej muzyki słucha Theo

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ honestly ﹚Planujesz jeszcze jakieś kryminalne wątki z innymi autorami z Aska?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif
⠀⠀⠀
❛ ⠀⠀⋆ Na ten moment nie myślałem o nowej historii. Nie mówię jednak nie, a nawet więcej, mogę zapewnić, że jeśli znalazłby się potencjalny autor, zainteresowany historią z Theo, to na pewno mu nie odmówię współpracy!
⠀ ⠀⠀ Dziękuję za pytanie ♡
ʟᴠᴄɪꜰ honestly Planujesz jeszcze jakieś kryminalne wątki z innymi autorami z

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀what's ⠀done is done, 'til you do it ⠀again
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀life ⠀in⠀pursuit ⠀of ⠀a ⠀nameless ⠀ prey
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀need ⠀you ⠀now, ⠀nothing ⠀is⠀⠀ real
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀save me from the villains of circumstance
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/3aBoj
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
whats done is done til you do it again
life

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀confusion ⠀in ⠀her ⠀eyes that ⠀says⠀it ⠀all
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀she turned around and took me by the hand,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀walked ⠀upon the ⠀edge of⠀no ⠀escape
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀⠀⠀laughed, "you've ⠀⠀lost⠀⠀⠀control"
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ https://jpst.it/3acuV
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
confusion in her eyes that saysit all
she turned

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀stay ⠀⠀and ⠀help ⠀me ⠀to ⠀end ⠀the⠀⠀⠀day
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀⠀⠀⠀⠀if ⠀⠀⠀⠀you ⠀⠀⠀⠀don't⠀⠀⠀⠀⠀mind,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we'll⠀⠀⠀⠀break ⠀⠀a ⠀⠀bottle ⠀⠀of ⠀⠀⠀⠀wine
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀cause i wanna find what lies behind those eyes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/398GS
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
stay and help me to end theday
andif you

P0TI0N’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⋆ ⠀⠀whimsical⠀⠀⠀⠀RAPUNZEL〃
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i, ⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀⠀⠀will ⠀⠀⠀⠀be ⠀⠀⠀king
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀⠀you, ⠀you ⠀will ⠀be⠀⠀queen
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀though nothing will keep us together
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀we could steal time just for one⠀day
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/392Na
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
i i will be king
and you you will

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀think ⠀we're ⠀like fire ⠀and ⠀water
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀think⠀we're like the wind and ⠀sea
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you're ⠀burning up, i'm cooling⠀down
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you're up, i'm down, you're blind, i see
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/38B_q
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
i think were like fire and water
i thinkwere like

﹅⠀ʟᴠᴄɪꜰ⠀︰⠀♡﹒﹙ 09.03 ﹚⠀❛⠀światowy dzień DJ-a ⧼ jaką piosenkę Twoja postać nuci pod prysznicem?

REVERIE__ARCANE’s Profile Photo♡﹒lvcif

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀guess⠀⠀ ⠀I'm⠀⠀talking ⠀to⠀⠀you ⠀⠀⠀now
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀puncturing⠀⠀your ⠀bubble ⠀of ⠀relatability
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀flowing towards sculptures of anything goes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀on ⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀⠀⠀⠀⠀marble⠀⠀⠀⠀⠀⠀stairs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴘʀᴇᴛᴛʏ ᴠɪꜱɪᴛᴏʀ⠀⋆ @EXISTENTIALXCRISIS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❛ https://jpst.it/387he
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ᴛʀᴇᴀᴅ ꜱᴏꜰᴛʟʏ, ꜱᴛʀᴀɴɢᴇʀ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍᴏᴠᴇ ᴏᴠᴇʀ ᴛᴏᴡᴀʀᴅ ᴛʜᴇ ᴅᴀɴɢᴇʀ
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
guess Imtalking toyou now
puncturingyour

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the colder the night gets, the further he strays
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀ he ⠀doesn't ⠀like ⠀it ⠀being⠀ this⠀way
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀he's ⠀worried ⠀she's waiting in ⠀his ⠀dreams
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to ⠀drag ⠀him ⠀back to the ⠀meeting ⠀place
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/37BtO
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
the colder the night gets the further he strays
and he

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀together⠀ again, like⠀the⠀ beginning
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀it⠀all⠀works ⠀somehow in ⠀the⠀end
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the things we did, the things you hide
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀for ⠀the record it's between you and I
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/37ukB
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
together again likethe beginning
itallworks somehow

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀staying⠀ in ⠀the⠀⠀same ⠀place,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀just ⠀⠀staying ⠀out⠀the ⠀⠀time
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀touching⠀⠀from⠀⠀a⠀⠀ distance,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀further⠀⠀⠀⠀all ⠀⠀⠀the⠀⠀⠀ time
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʜᴇʟʟᴏ ʏᴏᴜ⠀⋆ @P0TI0N
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛ https://jpst.it/37psS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ғᴏᴏʟs ᴏɴ ᴘᴀʀᴀᴅᴇ ᴄᴀᴠᴏʀᴛ
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴀɴᴅ ᴄᴀʀʀʏ ᴏɴ ғᴏʀ ᴡᴀɪᴛɪɴɢ ᴇʏᴇs
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⚭
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
staying in thesame place
just staying outthe

⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⋆⠀ ᴛʜᴇ ᴀɢᴇɴᴛ ᴍᴀɴ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇ ʜɪs ɢᴀᴍᴇ⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀there's a man who live the life of danger
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀ everyone he meets stays⠀ stranger
⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ☽⠀⠀⠀

⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ᴛʜᴇ ᴀɢᴇɴᴛ ᴍᴀɴ ᴀᴅᴠᴀɴᴄᴇ ʜɪs

Language: English