Om du gör En Skam i andra länder, kommer du/ni att döpa den till En Skam För (exempelvis) Norge?

Nä. Vi har kört i Norge och Finland redan.

View more