Tjena, är det omöjligt att på 5 år bygga upp sitt namn inom standup, så att man precis kan leva på det? Och hur fungerar det på alla klubbarna i Stockholm som Maffia, Big Ben, TSKAOS, Specialisterna etc; får små komiker betalt eller kör alla mindre och relativt nya komiker gratis där?

J Eriksson
Räkna med att jobba gratis i två år i alla fall. Leva på BARA standup på fem år är nog lite kort om tid men det går.

View more