Det är väll alltid så att de två föreställningarna klipps ihop? Eller förekommer det att en show blir så bra att bara den sänds?

Ingen av mina 9 släppta specials är hopklippta från olika kvällar. Alla är från en show och de flesta är det inte klippt i själva materialet alls. Typ.

View more