Ms.Labucute also answered this question with: "Apa mungkin menunggu balasan chat dri doi y? Maka ny asik mo megang hp teros?🙄"